Zadnje novice

ELKO Group "s privlačnostjo" do sindikatnega posojila v vrednosti 78 miljonov USD

29. julija 2016 je bil podpisan sporazum z Nordea, SEB banko in Swed banko o podaljšanju sindikatnega posojila za trenutna finančna sredstva v znesku, ki presega 63 milijonov USD. S pridružitvijo OP Corporate banke, je bilo celotno posojilo povečano za 15 milijonov USD, ter tako doseglo 78 milijonov USD.
Xerox