Garancija in servis

Integration
Garancijski rok je označen na priloženem garancijskem listu oz. računu.

Garancija ne pripada potrošnemu materialu: baterije, papir, kartuše, mediji, tonerji in podobno (razen če ni označeno drugače)
 • garancijski list in dobavnico / račun
 • natančen opis napake, ki omogoča hitro lociranje in odpravo napake, v želji, da vam reklamacijo uredimo čim prej.
Garancijska popravila lahko uveljavljate v našem servisu v Ljubljani.
 • da izdelek ni mehansko poškodovan
 • da v izdelek ni posegla oseba brez pooblastila
 • da je kupec ravnal skladno z navodili za uporabo
 • da je kupec uporabljal originalni potrošni material
 • garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu
 • garancija velja samo na območju Republike Slovenije
 • da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih in v skladu z njegovim namenom
 • da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek
 • da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod
 • čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka
 • neupoštevanja priloženih navodil
 • malomarnega ravnanja z izdelkom
 • posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
 • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 • poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, ... poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd.
 • okvare povzročene med transportom po naši izročitvi
V nobenem primeru ne odgovarjamo za izgubo podatkov.

Za popravila izven garancijskega roka se obrnite na elektronsko pošto [email protected], kjer vas bomo napotili na ustreznega serviserja.

V podjetju ne poslujemo z gotovino.
 1. Storitve
 2. Garancija in servis